Produkcja Obuwia „MIDO-NOSTER” S.C. Elżbieta Wróbel, Mirosław Wróbel realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy obuwniczej „MIDONOSTER” S.C. poprzez wdrożenie założeń przeprowadzonego audytu i opracowanej strategii wzorniczej”

 

Celem projektu jest celem projektu będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Produkcja Obuwia „MIDO-NOSTER” S.C. Elżbieta Wróbel, Mirosław Wróbel poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie wykorzystania wzornictwa w procesie wdrażania nowych produktów i technologii. Celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa produktów nowych dla firmy – wdrożenie innowacji produktowej w postaci wprowadzenia do oferty nowej kolekcji obuwia profilaktycznego dla dzieci (sandały profilaktyczne) oraz innowacji procesowej dotyczącej wprowadzenie dodatkowej technologii łączenia wierzchów (cholewki) z podpodeszwą systemem OWERFLEX. Projekt ma również na celu udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów jak również zwiększenie wydajności procesu produkcji.

Wartość Projektu: 1 615 267,84 PLN

Wkład EFRR: 846 580,00 PLN

 „Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej w firmie Produkcja Obuwia „MIDO-NOSTER” S.C.” 

Celem i przedmiotem projektu jest uruchomienie produkcji energii elektrycznej z OZE (energia słoneczna) na potrzeby własne przedsiębiorstwa produkcyjnego poprzez budowę mikro instalacji fotowoltaicznej. W ramach projektu przewidziano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78kW dla budynku zlokalizowanego w miejscowości Łuków (woj. lubelskie) oraz wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej (TIK – technika informacyjno – komunikacyjna). Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego przedsiębiorstwo uruchomi produkcję energii z OZE na własne potrzeby oraz budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu, w tym zatrudnieni pracownicy.Wartość projektu: 199 137, 50 PLNWkład EFRR: 105 235, 26 PLN